سوره بقره – آیه ۲۷۵ و ۲۷۶

الَّذینَ یَأْکُلونَ الرِّبا لا یَقومونَ إلاَّ کَما یَقومُ الَّذی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِکَ بِأنَّهُمْ قالوا إنَّما الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبا وَ أحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهی فَلَهُ ما سَلَفَ وَ أمْرُهُ إلَی اللّهِ وَ مَنْ عادَ فَأولئِکَ أصْحابُ النّارِ هُمْ فیها خالِدونَ (۲۷۵)

یَمْحَقُ اللّهُ الرِّبا وَ یُرْبی الصَّدَقاتِ وَ اللّهُ لا یُحِبُّ کُلَّ کَفّارٍ أثیمٍ (۲۷۶)

کسانی که می‌خورند ربا، قیام نمی‌کنند مگر مانند قیام کسی که آشفته می‌کند او را شیطان از برخورد. آن بدین جهت است که آن‌ها گفتند: «این است و جز این نیست که داد و ستد، مانند ربا است.» در حالی که حلال کرد الله داد و ستد را و حرام کرد ربا را. پس کسی که بیاید او را موعظه‌ای از (جانب) پروردگارش، پس باز ایستد پس برای او است آن‌چه گذشته و کارش به سوی الله است و کسی که باز گردد، پس آن‌ها هم‌نشینان آتش هستند، آن‌ها در آن جاودانه‌اند. (۲۷۵) نابود می‌کند الله ربا را در حالی که فزونی می‌بخشد صدقات را و الله دوست نمی‌دارد هر کفران کننده گناه‌کاری را. (۲۷۶)

کسانی که ربا میخورند برنخیزند مگر چون آنکس که شیطان بجنون آشفته‏اش میکند. از آنرو که گویند: معامله چون رباست و بس. ولی خدا معامله را حلال کرده و ربا را حرام، هر که را از پروردگارش پندی آید و بس کند، آنچه گذشته از آن اوست و کار وی با خداست، و هر که تکرار کند آنها جهنمیانند و خودشان در آن جاودانند (۲۷۵) خدا ربا را کاهش میدهد و صدقه‏ها را افزون میکند که خدا مردم ناسپاس بد نهاد را دوست ندارد. (۲۷۶)

کسانی که ربا می‏خورند، [از گور] برنمی‏خیزند مگر مانند برخاستن کسی که شیطان بر اثر تماس، آشفته‏سرش کرده است. این بدان سبب است که آنان گفتند: «داد و ستد صرفا مانند رباست.» و حال آنکه خدا داد و ستد را حلال، و ربا را حرام گردانیده است. پس، هر کس، اندرزی از جانب پروردگارش بدو رسید، و [از رباخواری‏] باز ایستاد، آنچه گذشته، از آن اوست، و کارش به خدا واگذار می‏شود، و کسانی که [به رباخواری‏] باز گردند، آنان اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود. (۲۷۵) خدا از [برکت‏] ربا می‏کاهد، و بر صدقات می‏افزاید، و خداوند هیچ ناسپاس گناهکاری را دوست نمی‏دارد. (۲۷۶)

کسانی که ربا می‏خورند، (در میان مردم) قیام و رفتاری ندارند مگر مانند رفتار کسی که شیطان او را به برخورد خود دیوانه کرده (تعادل رفتار او را به هم زده). این بدان سبب است که آنها گفتند: بی‏تردید داد و ستد نیز مانند رباست، در حالی که خداوند داد و ستد را حلال و ربا را حرام نموده. پس هر که پندی از جانب پروردگارش بدو رسد و (از رباخواری) باز ایستد، آنچه گذشته از آن اوست (سودی که پیش از نزول حکم ربا گرفته مال اوست)، و کارش (از نظر کیفر اخروی) با خداست، و کسانی که (به رباخواری) بازگردند آنها اهل آتشند، در آن جاودان خواهند ماند. (۲۷۵) خداوند ربا را نابود می‏کند (برکت مال ربوی را می‏برد) و صدقات را فزونی می‏بخشد، و خداوند هیچ کفران‏کننده گنهکاری را دوست نمی‏دارد. (۲۷۶)

کلیدواژه‌ها:

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه