سوره بقره – آیه ۲۵۱

فَهَزَموهُمْ بِإذْنِ اللّهِ وَ قَتَلَ داوُدُ جالوتَ وَ آتاهُ اللّهُ الْمُلْکَ وَ الْحِکْمَةَ وَ عَلَّمَهُ مِمّا یَشاءُ وَ لَوْ لا دَفْعُ اللّهِ النّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأرْضُ وَ لکِنَّ اللّهَ ذو فَضْلٍ عَلَی الْعالَمینَ (۲۵۱)

پس شکست دادند آن‌ها را به اذن الله و به قتل رسانید داود، جالوت را و داد او را الله فرمان‌روایی و حکمت و آموخت او را از آن‌چه اراده داشت و اگر نبود بازداشتن الله مردم را، بعضی از آن‌ها به بعضی (دیگر)، قطعاً تباه شده بود زمین، ولیکن الله صاحب فضل است بر جهانیان. (۲۵۱)

پس، بخواست خدا شکستشان دادند و داود جالوت را بکشت و خدایش پادشاهی و فرزانگی داد و از آنچه میخواست باو آموخت، اگر خدا بعض مردم را ببعض دیگر دفع نمیکرد، زمین تباه میشد ولی خدا با اهل جهان صاحب کرم است. (۲۵۱)

پس آنان را به اذن خدا شکست دادند، و داوود، جالوت را کشت، و خداوند به او پادشاهی و حکمت ارزانی داشت، و از آنچه می‏خواست به او آموخت. و اگر خداوند برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر دفع نمی‏کرد، قطعا زمین تباه می‏گردید. ولی خداوند نسبت به جهانیان تفضل دارد. (۲۵۱)

پس آنها را به توفیق خداوند شکست دادند، و داود (که یکی از سربازان طالوت بود) جالوت را کشت، و خدا او را سلطنت و فرمانروایی و حکمت (علوم شریعت و معارف عقلی) داد و از آنچه می‏خواست به او آموخت (مانند کتاب زبور، داوری بر طبق واقع، منطق پرندگان و بافتن زره از آهن). و اگر نبود بازداشتن خداوند برخی مردم را به وسیله برخی دیگر حتما فساد زمین را فرا می‏گرفت و لکن خداوند دارای فضل بر همه جهانیان است. (۲۵۱)

کلیدواژه‌ها:

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه