سوره بقره – آیه ۲۰۰ تا ۲۰۲

فَإذا قَضَیْتُمْ مَناسِکَکُمْ فَاذْکُروا اللّهَ کَذِکْرِکُمْ آباءَکُمْ أوْ أشَدَّ ذِکْراً فَمِنَ النّاسِ مَنْ یَقولُ رَبَّنا آتِنا فی الدُّنْیا وَ ما لَهُ فی الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ (۲۰۰)

وَ مِنْهُمْ مَنْ یَقولُ رَبَّنا آتِنا فی الدُّنْیا حَسَنَةً وَ فی الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النّارِ (۲۰۱)

أولئِکَ لَهُمْ نَصیبٌ مِمّا کَسَبوا وَ اللّهُ سَریعُ الْحِسابِ (۲۰۲)

پس هنگامی که به پایان رساندید مناسکتان را، پس یاد کنید الله را مانند یاد کردنتان بزرگانتان (نیاکانتان / پدرانتان) یا (حتی) شدیدتر یادی (از آن)، پس از مردم کسانی که می‌گویند: «پروردگارا! عطا کن ما را در دنیا!» و نیست برای آن‌ها در آخرت از نصیبی (۲۰۰) و از آن‌ها کسانی می‌گویند: «پروردگارا! ببخش ما را در دنیا نیکی و در آخرت نیکی و نگاه‌دار ما را (از) عذاب آتش.» (۲۰۱) آن‌ها برایشان نصیبی است از آن‌چه کسب کنند و الله زود شمارش است. (۲۰۲)

و چون مناسک خود را بسر بردید خدا را یاد کنید، چون یاد کردنتان از پدرانتان و یا یاد کردنی خوبتر از آن. از جمله مردم کسی است که گوید: پروردگارا ما را از این دنیا عطا کن و او را در آخرت نصیبی نیست. (۲۰۰) و از جمله آنها کسی است که گوید: پروردگارا ما را در این دنیا نعمتی بخش و در آخرت نعمتی بخش و از عذاب جهنم نگاهمان دار (۲۰۱) آنان، از آنچه کرده‏اند نصیبی دارند و حساب کردن خدا، سریع است (۲۰۲)

و چون آداب ویژه حج خود را به جای آوردید، همان گونه که پدران خود را به یاد می‏آورید، یا با یادکردنی بیشتر، خدا را به یاد آورید. و از مردم کسی است که می‏گوید: «پروردگارا، به ما، در همین دنیا عطا کن» و حال آنکه برای او در آخرت نصیبی نیست. (۲۰۰) و برخی از آنان می‏گویند: «پروردگارا! در این دنیا به ما نیکی و در آخرت [نیز] نیکی عطا کن، و ما را از عذاب آتش [دور] نگه دار.» (۲۰۱) آنانند که از دستاوردشان بهره‏ای خواهند داشت و خدا زود شمار است. (۲۰۲)

پس چون اعمال و آداب حجیتان را به جا آورید خدا را یاد کنید آن گونه که پدرانتان را یاد می‏کنید یا بهتر و رساتر از آن (رسم عرب این بود که پس از انجام حج در منی به ذکر افتخارات پدران خود می‏پرداختند). پس برخی از مردم گویند: پروردگارا، به ما در دنیا (نعمت) ده و آنان را در آخرت نصیبی نیست. (۲۰۰) و برخی از آنان گویند: پروردگارا، به ما در دنیا نیکی و در آخرت نیکی عطا کن و ما را از عذاب آتش (دوزخ) نگاه دار. (۲۰۱) آنها هستند که از دستاوردشان نصیبی خواهند داشت، و خداوند زودرس به حساب است (در لمحه‏ای قیامت را برپا خواهد کرد و در لحظه‏ای به حساب اجمالی سریی خلایق پیش از حساب تفصیلی علنی خواهد رسید). (۲۰۲)

کلیدواژه‌ها:

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه