سوره بقره – آیه ۱۹۷

الْحَجُّ أشْهُرٌ مَعْلوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فیهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسوقَ وَ لا جِدالَ فی الْحَجِّ وَ ما تَفْعَلوا مِنْ خَیْرٍ یَعْلَمْهُ اللّهُ وَ تَزَوَّدوا فَإنَّ خَیْرَ الزّادِ التَّقْوی وَ اتَّقونِ یا أولی الْألْبابِ (۱۹۷)

(برای) حج ماه‌های معینی است، پس کسی که واجب کرد در آن حج را (بر خود)، (در این حالت) نیست هم‌بستری و نه گناهان و نه جدال در حج و آن چه انجام می‌دهید از خیری، می‌داند آن را الله و توشه برگیرید، پس یقیناً بهترین توشه تقوا است و تقوا پیشه کنید ای صاحبان خرد. (۱۹۷)

وقت حج، ماههای معین است، و هر که در آن ملتزم حج شود، آمیزش و بد کاری و مجادله در اثنای حج نباید. و نیکی هر چه کنید خدا میداند. توشه گیرید، که بهترین توشه‏ها پرهیزگاری است. و از من، ای صاحبان خرد! بترسید (۱۹۷)

حج در ماههای معینی است. پس هر کس در این [ماه‏] ها، حج را [بر خود] واجب گرداند، [بداند که‏] در اثنای حج، همبستری و گناه و جدال [روا] نیست، و هر کار نیکی انجام می‏دهید، خدا آن را می‏داند، و برای خود توشه برگیرید که در حقیقت، بهترین توشه، پرهیزگاری است، و ای خردمندان! از من پروا کنید. (۱۹۷)

(زمان) حج ماه‏های معینی است (شوال، ذی قعده و ذی حجه)، پس کسی که در این ماه‏ها حج را (به واسطه بستن احرام، بر خود) واجب ساخت (بداند که) در (حال احرام) حج، بدزبانی و آمیزش با زنان و گناه و مجادله در سخن (روا) نیست، و هر کار خیری انجام دهید خداوند می‏داند، و برای خود توشه برگیرید که بهترین توشه تقواست، و از من پروا کنید ای صاحبان خرد. (۱۹۷)

کلیدواژه‌ها:

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه