سوره بقره – آیه ۱۸۸

وَ لا تَأْکُلوا أمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلوا بِها إلَی الْحُکّامِ لِتَأْکُلوا فَریقاً مِنْ أمْوالِ النّاسِ بِالْإثْمِ وَ أنْتُمْ تَعْلَمونَ (۱۸۸)

و نخورید اموالتان را بینتان به باطل و دلالت نکنید به آن به سوی قاضیان تا بخورید بخشی از اموال مردم را به گناه در حالی که شما می‌دانید. (۱۸۸)

شما که دانایید! اموال همدیگر را بناحق مخورید و قضیه را نزد حکومت پیشگان، مبرید که قسمتی از اموال مردم را بناروا بخورید (۱۸۸)

و اموالتان را میان خودتان به ناروا مخورید، و [به عنوان رشوه قسمتی از] آن را به قضات مدهید تا بخشی از اموال مردم را به گناه بخورید، در حالی که خودتان [هم خوب‏] می‏دانید. (۱۸۸)

و اموالتان را در میان خود به ناحق مخورید و آن را به سوی قاضیان (به عنوان رشوه) سرازیر نکنید تا پاره‏ای از اموال مردم را به گناه و ناحق بخورید در حالی که (حرمت کارتان را) می‏دانید. (۱۸۸)

کلیدواژه‌ها:

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه