سوره بقره – آیه ۱۷۹

وَ لَکُمْ فی الْقِصاصِ حَیاةٌ یا أولی الْألْبابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقونَ (۱۷۹)

و برای شما در قصاص، زندگی است ای صاحبان خرد، باشد که تقوا پیشه کنید. (۱۷۹)

شما را، در قصاص، ای خردمندان! زندگی ای هست، شاید پرهیزگاری کنید (۱۷۹)

و ای خردمندان، شما را در قصاص زندگانی است، باشد که به تقوا گرایید. (۱۷۹)

و برای شما- ای صاحبان خرد- در قصاص، زندگی است (در پیاده کردن حکم قصاص زندگی جامعه است) شاید (از خونریزی به ناحق) پرهیز کنید. (۱۷۹)

کلیدواژه‌ها:

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه