سوره بقره – آیه ۱۵۲

فاذْکُرونی أذْکُرْکُمْ وَ اشْکُروا لی وَ لا تَکْفُرونِ (۱۵۲)

پس یاد کنید مرا (تا) شما را یاد کنم و شکر گزارید برای من و کفران من نکنید. (۱۵۲)

مرا یاد کنید، تا شما را یاد کنم، مرا سپاس دارید و کفران من مکنید (۱۵۲)

پس مرا یاد کنید، تا شما را یاد کنم و شکرانه‏ام را به جای آرید و با من ناسپاسی نکنید. (۱۵۲)

پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم، و مرا سپاس گزارید و کفر نورزید و کفران نعمت من نکنید. (۱۵۲)

کلیدواژه‌ها:

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه