سوره بقره – آیه ۷۸ و ۷۹

وَ مِنْهُمْ أُمّیّونَ لا یَعْلَمونَ الْکِتابَ إلاَّ أمانیَّ وَ إنْ هُمْ إلاَّ یَظُنّونَ (۷۸)

فَوَیْلٌ لِلَّذینَ یَکْتُبونَ الْکِتابَ بِأیْدیهِمْ ثُمَّ یَقولونَ هذا مِنْ عِنْدِ اللّهِ لِیَشْتَروا بِهِ ثَمَناً قَلیلاً فَوَیْلٌ لَهُمْ مِمّا کَتَبَتْ أیْدیهِمْ وَ وَیْلٌ لَهُمْ مِمّا یَکْسِبونَ (۷۹)

و از آن‌ها بی‌سوادانی هستند که نمی‌دانند کتاب را مگر (فقط برای) خواندن، در حالی که آن‌ها فقط گمان می‌کنند. (۷۸) پس وای بر کسانی که می‌نویسند کتاب را به دستانشان، سپس می‌گویند: «این از جانب الله است.» تا معامله کنند به آن بهای اندکی را، پس وای بر آن‌ها از آن‌چه نوشت دستانشان و وای بر آن‌ها از آن‌چه کسب می‌کنند. (۷۹)

بعضی یهودان بیسوادانند که از تورات جز قرائت‏ها ندانند و جز پندارگران نباشند (۷۸) وای بر آنها که مکتوبی با دستهای خود نویسند و گویند: این از خداست تا آنرا به بهائی ناچیز فروشند. وای بر آنها از آنچه دستهاشان نوشته و وای بر آنها از آنچه بدست میآورند (۷۹)

و [بعضی‏] از آنان بی‏سوادانی هستند که کتاب [خدا] را جز خیالات خامی نمی‏دانند، و فقط گمان می‏برند. (۷۸) پس وای بر کسانی که کتاب [تحریف شده‏ای‏] با دستهای خود می‏نویسند، سپس می‏گویند: «این از جانب خداست»، تا بدان بهای ناچیزی به دست آرند پس وای بر ایشان از آنچه دستهایشان نوشته، و وای بر ایشان از آنچه [از این راه‏] به دست می‏آورند. (۷۹)

و برخی از آنان بی‏سوادانی هستند که از کتاب تورات جز مشتی خیالات و آرزوهای باطل چیزی نمی‏دانند، و آنها (درباره احکام آن) تنها ظن و گمانی دارند. (۷۸) پس وای بر کسانی که نوشته‏ای را با دست‏های خود می‏نویسند آن گاه می‏گویند: این از جانب خداست تا بدین وسیله بهایی اندک به دست آورند. پس وای بر آنها از آنچه دست‏هاشان نوشت و وای بر آنها از آنچه (در برابر این تحریف) به دست می‏آورند! (۷۹)

کلیدواژه‌ها:

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه