سوره بقره – آیه ۲۲

الَّذی جَعَلَ لَکُمُ الْأرْضَ فِراشاً وَ السَّماءَ بِناءً وَ أنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَراتِ رِزْقاً لَکُمْ فَلا تَجْعَلوا لِلّهِ أنْداداً وَ أنْتُمْ تَعْلَمونَ (۲۲)

کسی که قرار داد برای شما زمین را گسترده و آسمان را برافراشته و فرو فرستاد از آسمان آبی، پس خارج کرد به (واسطه) آن از ثمره‌ها، رزقی برای شما، پس قرار ندهید برای الله همتایانی، در حالی که شما می‌دانید. (۲۲)

خدایی که برای شما، زمین را بستری کرده و آسمان را بنائی، و از آسمان آبی فرود آورده و با آن میوه‏ها، برای روزی شما، پدید کرده، پس شما که دانایید برای خدا همتا مگیرید (۲۲)

همان [خدایی‏] که زمین را برای شما فرشی [گسترده‏]، و آسمان را بنایی [افراشته‏] قرار داد و از آسمان آبی فرود آورد و بدان از میوه‏ها رزقی برای شما بیرون آورد پس برای خدا همتایانی قرار ندهید، در حالی که خود می‏دانید. (۲۲)

همان خدایی که زمین را برای شما بساطی (گسترده) و آسمان را بنایی (برافراشته) قرار داد و از آسمان آبی (به صورت باران و برف و تگرگ) فرود آورد و به وسیله آن از میوه‏ها برای شما روزی بیرون آورد، پس برای خداوند شریکانی قرار ندهید در حالی که می‏دانید (آنها قدرت این آفرینش و اعطاء روزی را ندارند). (۲۲)

کلیدواژه‌ها:

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه