سوره فاتحة الکتاب – آیه 6

اهْدِنا الصِّراطَ الْمُسْتَقیمَ (6)

ما را (به) صراط مستقیم هدایت کن.

ما را براه راست هدایت فرمای

به راه راست ما را راهبر باش،

ما را به راه راست (در عقاید و علوم و اخلاق و اعمال) هدایت کن (و بر آن ثابت قدم بدار).

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه