سوره فاتحة الکتاب – آیه ۵

إیّاکَ نَعْبُدُ وَ إیّاکَ نَسْتَعینُ (۵)

فقط و فقط تو را می‌پرستیم و فقط و فقط از تو یاری می‌جوییم.

[خدایا] ترا میپرستیم و از تو یاری میجوئیم

تو را می‏پرستیم تنها و بس، بجز تو نجوییم یاری ز کس.

(پروردگارا) تنها تو را می‏پرستیم و تنها از تو یاری می‏جوییم.

کلیدواژه‌ها:

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه